Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας, στον άξονα  "΄Εμφυλες ταυτότητες" με το πέρας του ωρολογίου σχολικού προγράμματος ,πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση στους γονείς με θέμα "Αλλαγές στην εφηβεία" από την εκπρόσωπο φορέα κ υπεύθυνη θεμάτων κ. Λάππα, με στόχο την κάλυψη  ανησυχιών και προβληματισμών των γονέων σε θέματα που άπτονται του συναισθηματικού κόσμου των μαθητών, αλλά κ των σημαντικών αλλαγών που προκύπτουν στην περίοδο αυτή.