Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Παρακολούθηση του βίντεο από την Γ ' Γυμνασίου για το μάθημα των γαλλικών ( κατανόηση)συζήτηση και επεξεργασία στο μάθημα