Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ν. ΖΙΧΝΗ
Ταχ. Κώδ.: 62042
Τηλέφωνο: 2324022030 FAX 2324020052

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών της Α' Τάξης του Γυμνασίου Ν.Ζίχνης

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των καθηγητών σας καλούν την Πέμπτη 8-12-2016, και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γυμνάσιο Νέας Ζίχνης, σε συνάντηση στην οποία θα συζητηθούν θέματα σχετικά με: Επίδοση-υποχρεώσεις μαθητών/τριών.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη .

Νέα Ζίχνη, 30-11-2016

Η Διευθύντρια                                                                        Ο Σύλλογος των καθηγητών

Καλλιόπη Παπαντωνίου