Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ Β΄ΜΕΡΟΣ6. Ο ΕΡΡΙΚΟΣ  ΣΛΗΜΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

                                                                                ΤΟΥ  ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗ
7. ΟΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝΙΛΙΑΔΑ                                                                                              
                                                                                                                   

                                                                                 ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΑΡΙΛΕΤΑ ΜΑΡΚΟΥ
8. Η ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΡΑΨΩΔΙΑ